... Neználek spatřil Zemi:
už ne zářivý, jasný, lehounce namodralý disk, jak byla vidět z Měsíce,
ale obrovskou kouli se světlými skvrnami pevnin a s tmavými moři a oceány.
Zářivý opar ji zahaloval jako teplá, měkká prachová přikrývka. ...

Nikolaj Nosov: Neználek na Měsíci


«Будущее принадлежит добрым людям, и они будут жить в прекрасном мире, который сейчас нам трудно себе вообразить...» Вангa

Источник: https://vistanews.ru/science/287709 ©

«Будущее принадлежит добрым людям, и они будут жить в прекрасном мире, который сейчас нам трудно себе вообразить...» Вангa

Источник: https://vistanews.ru/science/287709 ©

Budoucnost patří dobrým lidem. Ti budou žít v krásném světě, který si dnes těžko dokážeme představit.
Vanga
«Будущее принадлежит добрым людям, и они будут жить в прекрасном мире, который сейчас нам трудно себе вообразить...» Вангa

Источник: https://vistanews.ru/science/287709 ©



Moderní doba s sebou přinese vítězství dobra a zlo roztaje tak jako na jaře roztaje sníh.
Ještě před tím ze zla vyrostou rampouchy, ale i ty pod  přívalem tepla roztají, změní se na vodu, která se vsákne do země. Nic po nich nezbyde. Jenom vzpomínka a varování.
Dalajláma



Země
 


Orbis Pictus: Zemská koule

Wikipedia: Země