Orbis Sensualium Pictus nové doby

Omnia sponte fluant absit violentia rebus
(Vše ať volně, nenásilně, plyne)
 

Obsah
 


Odkazy na původní "Orbis Sensualium Pictus" využívají vydání z roku 1999, vydané Pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Albertina icome Praha s.r.o.

Orbis Sensualium Pictus