Evropa

Kultura a historie
Členění podle států

Voda
Souvislosti

Členění podle skupin státůHistorická území


Orbis Pictus: Obsah, Evropa

Fyzická mapa Evropy


Politická mapa Evropy


Na této mapě lze dobře odčíst hranice Evropy, které od severovýchodu k severozápadu probíhají:
 • východně od ostrovů Nové Země
 • po hřebenech pohoří Ural
 • řekou Ural
 • po břehu Kaspického moře
 • po hřebenech pohoří Kavkaz
 • po břehu Černého moře až k Bosporu
 • po břehu Marmarského moře
 • po břehu Středozemního moře tak, aby do Evropy byly zahrnuty řecké ostrovy
 • Středozemním mořem tak, aby do Evropy byla zahrnuta Malta a italské a španělské ostrovy
 • prochází Gibraltarským průlivem
 • prochází Atlantickým oceánem k severu tak, aby do Evropy byly zahrnuty Azorské ostrovy, Island a ostrov Jan Mayen
Tato hranice Evropa - Asie se liší od hranice politické, která:
 • do Asie zahrnuje evropskou část Turecka,
 • do Evropy zahrnuje celé Rusko.


Evropa kolem roku 1700
  

Národy střední Evropy (okolo roku 1900)


Evropa v roce 1812
 

Střední Evropa v roce 1812Pohled na genom v EvropěPohled na genom v Evropě a na Blízkém východě


Jazyky v Evropě