Biolib


Biolib je pojmenování pro několik věcí - viz Google - jednou z nich je server http://www.biolib.cz/ - mezinárodní encyklopedie forem života. Server pokrývá celé spektum forem života, má solidní taxonomii a proto jsme jej vybrali jako zdroj taxonomie života ve Znalostní databázi (dále jen ZD). Prakticky to znamená, že:
  • Funkce ZD se jen částečně překrývají s funkcemi Biolibu:
    • ZD se zabývá lingvistikou a znalostmi obecně.
    • Biolib je zaměřen na důkladné zpracování taxonomie a dokumentaci taxonů.
    Z jednotlivých taxonů bude ZD na Biolib odkazovat.
  • Identifikátory biologické taxonomie ve ZD budou označovány číslem v taxonomii Biolib doplněným příponou "__Biolib" - například 54321__Biolib.
  • ZD bude pokud možno používat taxonomii shodnou s taxonomií Biolibu - je to rozumější, než hledat taxonomii jinou.
  • Mimoto ZD má zjednodušenou taxonomii používanou běžně na střední škole. Je připravena v D:\222\Zeme(2\z(2ivot\Nomenklatura

http://eol.org/pages/579758/names - ukazuje různé taxonomie
BIolib možná používá ITIS