European Environmental Thesaurus
GEMET
(General European Multilingual Environmental Thesaurus)Licence

GEMET je volně dostupný - viz  http://www.eionet.europa.eu/gemet.

Zdroje

Něco bylo získáno už dříve, aktruální zdroj je http://www.eionet.europa.eu/gemet.
V ČR se informace daly získat na http://www.cenia.cz/__C12571B20041F1F4.nsf/index.html. K tomuto zdroji byl připojen i soubor zeměpisných dat ČR pojmenovaný tez.xml.

Vlastnosti

GEMET má dosti jednoduchou strukturu:

Stav zpracování

V datových fondech z roku 2004 jsou chyby (adresář D:\222\__Glossary\MZP\MZP_GEMET\ - soubory mají již pouze historickou hodnotu):

V datových fondech z roku 2007 jsou chyby (adresář D:\222\__Glossary\MZP\MZP_GEMET\GEMET\): Schema uložení do ZD: Další postup Použití