Program pro kreslení modelů
Hodnocení programu

Pravidla pro práci se souřadnicemi
Způsoby zadávání souřadnic v jednotlivých příkazech

Pravidla pro práci s barvami Kopírování bitmap    Výsledek kopírování bitmapy při zadaném módu (COPY_PUT, XOR_PUT, OR_PUT, AND_PUT, NOT_PUT) závisí na typu bitmapy - funguje dobře pro šířku pixelu 1, 4 a 32 bitů, nefunguje dobře pro 8 bitů na pixel - proto byl zaveden mód FONT_PUT, kterým lze dosáhnout transparentnost bílé barvy glyfů.


Přehled příkazů programu
 

Řídící funkce

Kreslení obecné Kreslení zeměpisné Kreslení chemické Příklad vykreslování funkcí pro učebnici
suggested_size(450, 450);
screen_size(-3.6, -3.6, LINEAR, 3.6, 3.6, LINEAR);
curve("y = atan(x)", -3.4, 3.4, LIGHTCYAN, 2); /* sinusoida */
curve("y = -atan(x) + π / 2", -3.4, 3.4, GREEN, 2); /* sinusoida */
axes_draw(SOLID, 2, LIGHTRED, LIGHTBLUE, 1, 12);
end;   

Inspirace

Jiné kreslicí programy

Zadání z roku 2008

E_Modely.htm