Záliv Ha Long ve Vietnamu. Zdroj

Racionální funkce


Definice

Racionální funkcí nazveme každou funkci, kterou umíme zapsat jako podíl dvou polynomů v jedné proměnné.

Jejím definičním oborem bývá (-∞, ∞) s vyloučením bodů, kde ji nelze vyčíslit.

Mezi racionální funkce se tak řadí i funkce mocninné.Příklady
 
y = 3 * (x - 1) / (x2 + 1)


y = 0.3 * x3 - x2


y = 0,3 * x4 - 1,2 * x3 + 0,5 * x2 + 2 * x - 3


 y = 1 / x2 + 0,5 * x - 2y = 10 / x2 + 0,5 * x - 2 + 5 / (x - 1)Program pro kreslení racionální funkce

Zadejte interval definičního oboru a vzorec funkce:

Levý okraj intervalu: x left
Pravý okraj intervalu: x right
Vzorec: y

Sorry, your browser does not support canvas.