PeněžnictvíOrbis Pictus: Hospodářství

Wikipedie: penízeModerní rysy peněz

Přehlídka stokorunových bankovek s motivem Hradčan


Stokoruna 1920


Stokoruna 1940


Stokoruna 1945


Stokoruna 1953


Stokoruna 1960