Průmysl


 • těžba surovin
 • materiály
 • energetika
 • hutnictví 
 • místní hospodářství 
 • spotřební průmysl 
 • stavebnictví
  • architektura
 • vojenství 
 • vypočetní technika
 • normalizace


Orbis Pictus: Stroje

Wikipedie: Průmysl


Normy Patenty
Technologie OdkazyNalezeno na http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/65000-Help-identifying-this-piece-of-steel/page2http://www.americanmachinetools.com/properties_of_metal.htm - místní kopie
https://smithy.com/machining-handbook/chapter-2/page/7 - místní kopie
Technologické havárie

Je zajímavé, že mnohé technologické katastrofy se ohlašovaly daleko dříve, než k nim došlo: