Milujte se, pravdy každému přejte. - Jan Hus

Chceme-li být víc než člověk, jsme méně. - William Blake

Každý na světě je lepší než někdo jiný. A také ne tak dobrý jako někdo jiný - George Santanya


 


Nikdo by se neměl stydět říci, že jeho řeč je nejkrásnější a jeho národ nejlepší.
To samé by ale měl uznávat u příslušníků jiných národů - je to smysl pro kulturní různost.
Nemyslet si, že jeho národ je mezi národy vyvolený, nesnažit se jiné národy ponižovat a škodit jim.

Spravedlnost je jen jedna a má pro všechny stejný metr - není potřeba ji vylepšovat rasovými zákony, protože rasově jsme si rovni od přírody.

Národní hrdost je trvání na své vlastní ceně tam, kde jsem doma.