FyzikaOrbis Pictus: Zřecí skla

Wikipedie: fyzikaIf you are not confused by quantum physics then you haven’t really understood it. - Niels Bohr

I think I can safely say that nobody understands quantum physics. - Richard Feynman

The universe is not only more strange than we suppose, but more strange that we are able to suppose. - J.B:Haldane

Odkazy
Dny v roce

*
   - Lucie, noci upije, ale dne nepřidá - 13. prosinec
   - na Nový rok o slepičí krok - 1. leden
   - na Tři krále o skok dále - 6. leden
   - na Hromnice o hodinu více - 2. únor

Svátky v České republice

1. leden - Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
8. květen - Den osvobození (1945)
5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec - mistr Jan Hus (1415)
28. září - Den české státnosti
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec - Štědrý den
25. prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční
 

Křesťanské svátky

    1. ledna - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
    6. ledna - Theofanie (Zjevení Páně), Tři králové – klanění mudrců v Betlémě
        neděle po třech králích - Křest Páně – křest Ježíše Krista
    23. leden - Zasnoubení Panny Marie
    2. únor - Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
    22. únor - Petra stolec
    10. březen - 40 mučedníků
    25. března - Zvěstování Panně Marii

    -46 dnů - Popeleční středa
   -7 dnů -  Květná neděle, Vstup do Jeruzaléma
   -6 dny - Modré (Žluté) pondělí
   -5 dny - Šedivé úterý
   -4 dny - Sazometná (škaredá) středa
   -3 dny - Zelený čtvrtek
   -2 dny - Velký pátek
   -1 den - Bílá sobota
                Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
  +1 den - Velikonoční pondělí
  +7 dnů - Bílá neděle
  +39 dnů - Nanebevstoupení Páně
  +49 dnů - Letnice, Seslání Ducha svatého
  +56 dnů - Nejsvětější Trojice
  +59 dnů - Boží tělo

    16. červenec - Panny Marie Karmelské
    5. srpen - Panny Marie Sněžné
    6. srpna - Proměnění Páně
    15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie
    8. září - Narození Panny Marie
    12. září - Jméno Panny Marie
    14. září - Povýšení svatého Kříže
    15. září - Sedmibolestné Panny Marie
    2. říjen - Andělé strážní
    7. říjen - Slavnost růžence
   11. říjen - Mateřství Panny Marie
    1. listopad - Všech svatých
    2. listopad - Památka zesnulých, Dušiček
    21. listopad - Zasvěcení Panny Marie v chrámu (jeruzalémském), Oběť Panny Marie

    -4 neděle před 25. prosincem - 1. neděle adventní
        advent - od 1. neděle adventní do 25. prosince

    8. prosinec - Početí Panny Marie
    25. prosince - Narození Ježíše Krista, Boží hod vánoční
    26. prosince - sv. Štěpán – svátek umučení prvního křesťanského mučedníka
    27. prosince - Svátek svatého Jana Evangelisty
    28. prosinec - Mláďátka