Geologie


Orbis Pictus: Kameny

Wikipedie: Geologie


Dokumenty Odkazy
chalcedon, achát, onyx, jaspis - pazourek, rohovec - lydit, buližník, prubířský kámen, silicit
nefrit
jadeit
olivine, peridot“The energy of the sun received on a square mile of ocean will evaporate and raise about 5,435 tons of water vapor into the air in an hour.”
“Water vapor rises to considerable heights and moves with the air currents (over the continents).”
“When the air holding water vapor cools, the vapor condenses into billions of tiny droplets, so small it takes about 8,000,000 to make a fair-sized drop of rain!
…Each of these tiny droplets must have a tiny particle of dust on which it clings.”
Vnitřní topení Země


Vnitřní topení Země dostává v současnosti asi 30 TW z radioaktivního rozpadu prvků.Geologické oblasti ČR

Regionální geologické dělení Českého masivu podle Mísaře et al. 1983, Západní Karpaty podle Čtyrokého a Stráníka 1995.

Převzato z http://www.geology.cz/extranet/sgs/posudkovy-servis/oblgeologove

1 Šumavské moldanubikum - okres KT - moldanubikum Českého lesa; domažlické krystalinikum; západočeský pluton; západočeské bazické magmatity
2 Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
3 České moldanubikum
4 Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
5 Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
6 Středočeský masiv a ostrovní zóna
7 Kutnohorské a čáslavské krystalinikum
8 Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proterozoikum; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
9 Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
10 Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; duryňsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
11 Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
12 Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
13 Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
14 Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
15 Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
16 Zábřežské krystalinikum
17 Silesikum a žulovský masiv
18 Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
19 Svrchní karbon čs. části hornoslezské pánve, neogén ostravské pánve
20 Permokarbon a terciér stredočeské a západočeské limnické oblasti
21 Permokarbon podkrkonošské a dolnoslezské pánve
22 Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
23 Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
24 Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
25 Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
26 Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
27 Třeboňská a českobudějovická pánev
28 Chebská a sokolovská pánev, Doupovské hory
29 Mostecká pánev
30 Pražská aglomerace obsahuje části z oblastí 12, 23, 9, 6
31 Neovulkanity Českého středohoří
32 Neogén karpatské předhlubně
33 Neogén vídeňské pánve
34 Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
35 Podslezská a slezská jednotka
36 Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
37 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické brázdy a Holešovské plošiny
38 Kvartér - oblasti kontinentálního zalednění Hlučínska, neogén opavské pánve, osoblažská křída