SociologieOrbis Pictus: Vnitřek města

Wikipedie: Sociologie


Tři rozměry sociologie
  1. Blahobyt jednotlivce
  2. Blahobyt společnosti
  3. Čas, čili trvání blahobytu
Dobrá společnost je ta, která zajistí trvalý blahobyt pro všechny.
  1. Umožňuje jednotlivci zlepšovat své postavení.+
  2. Podporuje chudé almužnami.
  3. Ralizuje se v teplých krajích.
  4. Dává občanům boha a perspektivu ráje.
  5. Chrání rodinu jako tradici a základ společnosti.
  6. Je tolerantní k jiným názorům.
  7. Trestá přestupníky.
Praktickými příklady jsou státy ovlivněné islámem, např. Egypt, Maroko, Tunis, Sýrie nebo Írán.
Takovým státem je i Kostarika a některé státy Tichomoří.
Ve znalostní společnosti vy se jimi mohly stát i jiné, které by zajistily:
Teorie pravdy

Teorie kultury národa

Respektuje princip rovnocennosti ras. Má několik složek:
Důsledkem je existence národní stupnice hodnot:
Národy se též liší vstřícností k příslušníkům jiných národů či vyznání:
Teorie kapitalizmu

Kapitalizmus je založen na společenských principech v tomto pořadí:
Existují dva pohledy na kapitalizmus:


Důležitým rysem kapitalismu je honba za penězi:
Teorie globalizace
Teorie blahobytu

Teorie blahobytu musí respektovat objektivní vlastnosti společnosti:
Teorie myšlení

Čínská civilizace je syntetická - bere věci tak jak jsou, a rozhoduje tak, jak třeba. Příklady:

Anglosaská civilizace je relativistická - pro ni cestou k úspěchu je postupné zlepšování situace. Neumí si dát celkový cíl, který by byl hrou s kladným součtem. Důsledky:
Arabská civilizace je založena na lidské komunikaci, čili mírové vztahy mezi národy se vyvíjejí vzájemnou komunikací tak, že vždy lze najít nějaké řešení. Příkladem jsou vztahy mezi Tureckem a Izraelem v případě úmyslného zabití tureckých občanů. Podobné vztahy nejsou mezi Ruskem a Tureckem - v případě úmyslného sestřelení SU24 Rusko odmítá vyjednávat s Tureckem, trvá na splnění svých podmínek, což Turecko nechápe.

Ruská civilizace je přírodní - hledá pravdu a podle ní se řídí. Přitom věří v hru s kladným součtem.
Řešením jsou shody hodnotových stupnic:

Publikace
Hledáno Google: sociologie cz Nástroje